Cases 

virksomhederfrontrunners på mission run for zero

for akut klimahandling, grøn omstilling og cirkulær økonomi


Case med ReWard-tryk

PFA 

PFA har valgt trykløsningen med permanente årstal, så kollegaer kan blive motiveret til at forny deres trøjer fremfor at bestille en helt ny hvert år. Conscious Warriors kommer der flere og flere af hos PFA i løbet for “Run for Zero, som vi dokumenterer i PFA’s Klima Impact rapport. 2023 bliver et spændende år for cirkulær økonomi er endeligt blevet et begreb på manges læber. 


Partnerskab for forandring
Allerede i 2021, fik vi muligheden for at fortælle PFA om Conscious Warriors’ mission om  at ændre den måde vi forbruger i Danmark både som tekstilbranche og som samfundsborger. PFA syntes at innovation indenfor feltet er vigtig og valgte derfor at støtte konceptet alene baseret på hvad vi gerne ville opnå. På det tidspunkt havde vi en idé, en mission og arbejdede med forskellige løsninger. Med andre ord, CW’s cirkulære system og afvaskelige tryk var endnu ikke færdigudviklet. Det betød derfor at PFA’s løbetrøjer fra 2021 ikke oprindeligt var født i det cirkulære koncept, som vi kender det idag. Vi upgraderede derfor 2021-trøjerne  med bl.a chip, nye QR-kode på CW designstudio i København, som billederne bevidner. Vi glæder os til at indsamle og forny trøjerne for både 2021 og 2022.

Case med RePrint-tryk

Thylander group

Thylander group blev en del af Conscious Warrior i 2022. På mission Run for Zero, betyder det at Thylander group har valgt at fastholde deres logo og gøre sloganet “DHL 2022” afvaskeligt. Vi glæder os til at indsamle trøjerne hos dem og gør kommunikationen stærkere og mere betydningsfuld til gavn for både people og planet.

Case med ReWard og RePrint-tryk

Vækstfonden EKF og Den Grønne Investeringsfond

I forbindelse med fusionen af de tre fonde i 2022, var det oplagt for Væksfonden, EKF og DGIF at gøre brug af afvaskelige tryk, da det fælles udtryk på daværende tidspunkt ikke var kommet på plads. Vi glæder os til at indsamle trøjer hos dem og få feed-back til hvordan vi kan gøre det endnu bedre sammen. 

Beat your own climate actions again and again 

Partnerskab til forandring

Den cirkulære rejse

Cirkulær økonomi er et nyt begreb for de fleste. Selvom vi hos Conscious Warrior har arbejdet med at det cirkulære konceptet siden 2020, er det en stor opgave at adfærdsændre fra lineær til cirkulær. Derfor er det nødvendigt med partnerskaber på tværs af industrier, lader os inspirere af hinanden til at gå nye veje for en mere bæredygtig fremtid for people og planet.

Tak for samarbejdet til vores partnere! Vi håber at der er flere virksomheder, som vil joine den cirkulære rejse med deres medarbejdere.

Vores opgave

Vores opgave er at hjælpe virksomheder med den grønne omstilling ved at forene deres CSR strategi med bæredygtigt løbetøj til deres medarbejder. Løbetøj, der kan gøre en forskel for klimaet samtidigt med at hver enkelte medarbejdere ikke oplever værdiforringelse. Tværtimod er det vores mål at gøre jer stolte over at tage aktivt klimahandling med målbart cirkulært løbetøj.

Behind the scene

Vi samarbejder kun med leverandører og partnere som deler vores værdier – for os handler det om at at skabe transparens og opbygge et langsigtet samarbejde. Vores primære fokus er at levetidsforlænge tøj i brugsfasen og vi måler vores impact for at sikre at vi fortsat har de løsninger, der gør mest klimaimpact. Samtidigt, har vi konstant fokus på at få ny viden om vores forsyningskæde fra produktion, brugsfase til afterlife for at sikre kontinuerlige forbedringer og innovative løsninger til gavn for people og planet.

Keeping it up close and personal