Privatliv og vilkår

INTRO

Ved anvendelse af Conscious Warrior til bestilling af firmatøj indsamles forskellige personoplysninger om bruger(-en/-ne) af Conscious Warriors portal samt om de personer til hvem, der bestilles firmatøj.

Idet Conscious Warrior og de personer til hvem, der bestilles firmatøj ikke har direkte kontakt, er parterne enige om, at virksomheden, som bestiller firmatøj, påtager sig at sikre overholdelse af GDPR’s oplysningsforpligtelse overfor disse gennem brug af de nedenfor anførte oplysninger. 


DATAANSVARLIG

Ved indsamling og behandling af personoplysninger, er den dataansvarlige:

Fabricaid ApS
Linnésgade 25
1361 København K
CVR: 38020013
linh@fabricaid.dk

DATA OG FORMÅL

Der indsamles og behandles oplysninger om a) Conscious Warriors kontaktperson(-er) hos virksomheden, og b) personer til hvem der bestilles firmatøj.

De nedenfor anførte personoplysninger indsamles enten fra den registrerede selv eller fra virksomheden, som bestiller firmatøj. 

Ad a) behandles oplysninger om navn, e-mailadresse, virksomheden og logininformation. Formålet med behandlingen af oplysningerne er at identificere kontaktpersonen, herunder i forhold til Conscious Warriors platform, jf. GDPR art. 6, stk. 1, lit. f, samt at kunne administrere aftalen med virksomheden, jf. GDPR art. 6, stk. 1, lit. b. 

Såfremt kontaktpersonen er tilmeldt Conscious Warriors nyhedsbrev, herunder hvor der er givet samtykke til modtagelse af elektronisk nyhedsbrev, behandles endvidere oplysning om sådant samtykke, ligesom de registrerede oplysninger anvendes til fremsendelse af nyhedsbreve, jf. GDPR art. 6, stk. 1, lit. a, ligesom der til statistiske formål sker registrering af afsendte nyhedsbreve, jf. GDPR art. 6, stk. 1, lit. f. Den tilmeldte kontaktperson kan til enhver tid framelde nyhedsbreve fra Conscious Warrior ved enten at følge vejledningen i nyhedsbrevene eller kontakte Conscious Warrior herom.

Ad b) behandles oplysninger om navn, størrelse på den relevante beklædning, initialer, afdeling i virksomheden samt om der er tale om en nyproduktion eller genbrug af tidligere anvendt beklædning. Dette sker for at kunne administrere og opfylde aftalen om levering af firmatøj, jf. GDPR art. 6, stk. 1, lit. b.


MODTAGERE AF OPLYSNINGERNE

De registrerede oplysninger behandles hos en tredjepart, som forestår afviklingen af Conscious Warriors portal, med hvem Conscious Warrior har en aftale om dette, og som er underlagt Conscious Warriors instruksbeføjelse samt fortrolighed. 

Oplysninger om de personer til hvem, der er bestilt firmatøj, sendes endvidere til de tøjproducenter, som Conscious Warrior anvender med henblik på produktion af firmatøjet. Alene de for produktionen af firmatøj relevante oplysninger sendes til tøjproducenten.

Virksomhedens kontaktpersoner har adgang til de registrerede oplysninger om de personer til hvem, der bestilles firmatøj, og kan hente disse oplysninger som et dataudtræk. 

De registrerede oplysninger videregives herudover ikke til tredjemand, medmindre dette sker som følge af lovpligt. 


OPBEVARING OG SLETNING

De registrerede oplysninger opbevares af Conscious Warrior i en periode på 3 år efter seneste anvendelse, hvorefter de slettes. 


RETTIGHEDER

De registrerede personer, herunder såvel kontaktpersoner som personer til hvem der bestilles firmatøj, har en række rettigheder vedrørende behandlingen af deres personoplysninger. 

De registrerede personer har ret til indsigt i de oplysninger, som behandles om personen samt en række yderligere oplysninger, og kan få rettet urigtige oplysninger om sig selv. I visse tilfælde har den registrerede person ret til at få slettet oplysninger om sig selv, inden Consious Warrior normalt sletter disse oplysninger, og kan i visse tilfælde få begrænset behandlingen af disse personoplysninger. I visse tilfælde har den registrerede person ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af de registrerede personoplysninger, og har i visse tilfælde ret til at modtage de registrerede personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig. 

Hvis en person ønsker at gøre brug af sine rettigheder, kan Conscious Warrior kontaktes via kontaktoplysningerne ovenfor. 

KLAGE

Hvis en registreret person ønsker at klage over Conscious Warriors behandling af dennes personoplysninger, bedes Conscious Warrior kontaktes via kontaktoplysningerne ovenfor. Alternativt kan der klages til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).