Conscious Warrior – Let’s extend the life of every wear

How to reduce your footprint and make your shirt last

Renew with washable prints, maintenance, upgrades and repair

Afvaskelige tryk – Washable print 

Running tee with washable print
Easy way to remove print
Add 1/2 – 2 spoons of cooking oil
Leave for 10 minutes
The print will slowly dissolve
Wash normally
At 30 degrees gentle wash

Sådan sådan fjerner du afvaskeligt tryk

Step 1. 
Vask din løbetrøje i henhold til vaskeinstruksen. Det meste af det afvaskelige tryk vil forsvinde allerede efter første normale vask.

Hvis det afvaskelige tryk ikke er gået helt af eller du vil have trykket af med det samme, skal du blot tilføje madolie på det afvaskelige tryk.


Step 2. 
Lad olien virke i ca.10 minutter inden du vasker sportstrøjen i din vaskemaskine ved 30 grader med vrangen ud for at beskytte de permanente tryk…Repeat.


Dosering:
Lille tryk ex. brysttryk: 1/2 – 1 spiseskefuld
Stort tryk ex. rygtryk: 1-2 spiseskefuld

This is how you remove washable print

Step 1:
Wash your running shirt according to the washing instructions. .Most of the washable print will disappear already after the first normal wash.

If the washable print has not come off completely or you just want the print off right away, simply add cooking oil to the washable print.


Step 2:
Let the oil work for about 10 minutes before washing the sports shirt in your washing machine at 30 degrees inside out to protect the permanent prints…Repeat.


Dosage:
Small prints ex. chest print: 1/2 – 1 tablespoon
Big prints ex. back print: 1-2 tablespoons

Vedligeholdelse – Maintenance

Make me last…
Read the care instructions
Wash at 30 degrees gentle wash

Sådan vedligeholder du din løbetrøje og mindsker svedlugt

Vask dit tøj i henhold til Conscious Warrior vaskeanvisning ved 30 grader med vrangen ud for at beskytte de permanente tryk. Tøjet skal hængetørre og må ikke tørretumbles.


Undgå svedlugt?

Lugtgener fra sved kommer fra de bakterier, der udvikles af din sved . Derfor er det vigtigt at du vasker dit sportstøj, så snart det er muligt. Desto længere tid at tøjet ligger tillukket uden vask udvikler mikroorganismer sig ind i dit tøj, der forårsager lugten. Hvis det ikke er muligt at vaske tøjet med det samme, er det bedre at hænge det til tørre indtil det kan vasket.

Hvis dit tøj er begyndt at lugte, kan du fjerne lugten ved at lægge tøjet i blød i 1/2 del eddike + 1/2 del vand. Alternativt kan du købe produkter på markedet, som dræber bakterierne ex. Zebla.


Udviklet til at blive elsket og brugt

Conscious Warrior løbetøj har fået en fast-dry treatment, så sved hurtigt ledes væk fra din krop og ud på ydresiden af tøjet for at fordampe. På den måde undgår du at blive kold og våd under fysisk aktivitet. Det bedste du kan gøre for klimaet er at reducere dit forbrug af nye trøjer. Istedet husk at aflevere din Conscious Warrior trøje til fornyelse, upgrades og nye tryk. Enjoy!

How to maintain your running tee and reduce the smell of sweat

Wash your clothes according to the Conscious Warrior washing instructions at 30 degrees inside out to protect the permanent prints. The clothes must be hung to dry and must not be tumble dried.


Avoid the smell of sweat

Odors from sweat come from the bacteria that develop from your sweat. It is therefore important that you wash your sports clothes as soon as possible. The longer the clothes are left closed without washing, the more microorganisms develop into your clothes, causing the smell. If it is not possible to wash the clothes immediately, it is better to hang it to dry until it can be washed.

If your clothes have started to smell, you can remove the smell by soaking the clothes in 1/2 part vinegar + 1/2 part water or you can buy products on the market which can kill the bacteria ex. Zebla.


Made to be loved and used

Conscious Warrior running clothing has been given a fast-dry treatment, so sweat is quickly directed away from your body and onto the outside of the clothing to evaporate. In this way, you avoid getting cold and wet during physical activity. The best thing you can do for the climate is to reduce your consumption of new shirts. Instead remember to hand over your Conscious Warrior running tee for renewed, upgrades and new prints. Enjoy!